HOD in West-Vlaanderen

Klant: 
Focus & WTV

In de programmareeks HOD in West-Vlaanderen bekijken we de samenwerking tussen ons hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Hogescholen en universiteiten in onze provincie zijn vaak bezig met onderzoek ter ondersteuning van de bedrijven, maar daar weten we soms te weinig over.